diskový špirálový podávač

  • Disc spiral feeder

    Kotúčový špirálový podávač

    Elektromagnetická guma je poháňaná tak, aby rotovala a rozptyľovala materiál do jedného tvaru slova od nízkeho po príslušné zariadenie, aby sa dosiahlo automatické podávanie. Vhodné pre baliaci stroj na počítanie zrna alebo automatické obrábacie zariadenie a spracovateľské centrum pre ťažký priemysel.