horizontálny dopravník fastback

  • Fastback horizontal conveyor

    Horizontálny dopravník Fastback

    Jedná sa o vodiacu koľajnicu a pohyb kľukového hriadeľa, ktorý je mierne šokovaný excentrickým kolesom, v ktorom sa pohybuje kľukový hriadeľ motora a podávací tanier je mierne vibrovaný, aby sa materiál rýchlo posúval, aby sa materiál ľahko nedeformoval a nezlomil .